Ctrl+R, Ctrl+R polecenie nie działa

Ctrl+R, Ctrl+R polecenie nie działa

Udało mi się to naprawić, wykonując następujące czynności:

 1. Przejdź do ReshaperaOpcje polecenie menu
 2. Wybierz środowiskoKlawiatura i menu
 3. Wybierz opcję Visual Studio w sekcji Skróty klawiaturowe
 4. Kliknij Zastosuj schemat i Zapisz

Spowoduje to Ctrl +R , Ctrl +R zrobić zmianę nazwy. (Wybierz opcje ReSharper w wyświetlonym oknie dialogowym.)

Jednak spowodowało to, że F2 nie jest już w stanie dokonać zmiany nazwy. Udało mi się to naprawić, wykonując następujące czynności:

 1. Przejdź do ReSharperOpcje polecenie menu
 2. Wybierz środowiskoOgólne
 3. Wybierz ReSharper 2.x lub IntelliJ IDEA w sekcji Przywróć skróty klawiaturowe ReSharper
 4. Kliknij Zastosuj lub OK

Pozwala to zarówno F2 i Ctrl +R , Ctrl +R polecenia do pracy przy zmianie nazwy zmiennej.

Wydaje się, że jest to specyficzne dla instalacji ReSharper z Visual Studio, nie wiem, jakie rozwiązanie miałoby to naprawić, gdyby ReSharper nie został zainstalowany.


Dla Resharpera 6

Powinieneś:

 • Wybierz menu „Resharper” – „Opcje...”
 • Wybierz „Integracja z Visual Studio”
 • Wybierz „Studio wizualne” w obu miejscach
 • Kliknij „Zastosuj schemat”

To albo zadziała, albo będziesz miał wybór do zrobienia (Visual Studio lub Resharper), jeśli tak, wybierz Resharper.


resharper ma wiele domyślnych powiązań skrótów, które są wybierane przy pierwszym uruchomieniu Visual Studio po instalacji. Domyślam się, że tym razem wybrałeś inny.