C C# Program

C-programmering

MER
 • Matrix Diagonal Sum i Java, C# og python

  Gitt en kvadratisk matrise, returner summen av matrisediagonalene. Inkluder bare summen av alle elementene på den primære diagonalen og alle elementene på den sekundære diagonalen som ikke er en del av den primære diagonalen. Eksempel 1: Input: mat = [[1,2,3],   [4,5,6],  

  LESE
 • C Program for å skrive ut hele pyramiden med tall i palindromisk format

  I dette C-programmet lærer vi hvordan du skriver et program for å skrive ut hele pyramiden ved å bruke tall i palindromisk format. Her er koden til programmet for å skrive ut hele pyramiden ved å bruke tall i palindromisk format. Kode - C-program for å skrive ut hele pyramiden med tall i palindromi

  LESE
 • C Program for å skrive ut hele pyramidemønsteret med stjerner og et tegn

  I dette C-programmet lærer vi hvordan du skriver et program for å skrive ut hele pyramidemønsteret ved å bruke stjerner og A-tegn. Her er koden til programmet for å skrive ut hele pyramidemønsteret med stjerner og A-tegn. Kode - C-program for å skrive ut hele pyramidemønsteret med stjerner og A-teg

  LESE
 • C Program for å skrive ut hele pyramiden ved hjelp av alfabeter i palindromisk format

  I dette C-programmet lærer vi hvordan du skriver et program for å skrive ut hele pyramiden ved hjelp av alfabeter i palindromisk format. Her er koden til programmet for å skrive ut hele pyramiden ved hjelp av alfabeter i palindromisk format. Kode - C-program for å skrive ut hele pyramiden ved hjelp

  LESE

C++

MER
 • Grensesnitt i c++

  Abstrakte klasser er måten å oppnå abstraksjon i C++. Abstraksjon i C++ er prosessen for å skjule de interne detaljene og kun vise funksjonalitet. Abstraksjon kan oppnås på to måter: Abstrakt klasse Grensesnitt Abstrakt klasse og grensesnitt kan begge ha abstrakte metoder som er nødvendige for

  LESE
 • Hvorfor du bør lære c++ i 2021

  Jeg tror det er den enorme grunnen bak å lære c++ i 2021 fordi folk fortsatt bruker c++ i mange applikasjoner. La oss først ta en titt på noen av applikasjonene som er populært skrevet i C++ : Nettlesere Høyytelsesspill Dykkere og innebygde systemer for noen maskinvare (f.eks. kjøretøyer, mobiltel

  LESE
 • Topp Android-apper for å lære C++-programmering

  Hei alle sammen, I dagens artikkel vil vi lære om de 5 beste Android-appene for å lære c++-programmering. Innen datavitenskap vil du befatte deg med programmering fordi det er trinnet som dette feltet vokser på. La oss få vite hva er programmering ? Programmering er ikke annet enn instruksjonen s

  LESE
 • * vs ** peker i C

  I denne artikkelen har vi forklart forskjellen mellom * og ** peker i C og C++. Innholdsfortegnelse: 1. Hva er pekere? 2. Eksempler på Pointer 3. Implementering av Pointers ved hjelp av C 4. *p vs **p peker 5. Implementering av *p og **p ved å bruke C Hva er pekere? Peker er en variabel som brukes

  LESE
 • Windows Communication Foundation

  Windows Communication Foundation (WCF) er et rammeverk for å bygge tjenesteorienterte applikasjoner. Ved å bruke WCF kan du sende data som asynkrone meldinger fra ett tjenesteendepunkt til et annet. Et tjenesteendepunkt kan være en del av en kontinuerlig tilgjengelig tjeneste hostet av IIS, eller de

  LESE
 • Microsoft.Exchange.WebServices

  # Hent spesifisert brukers fraværsinnstillinger La oss først lage en ExchangeManager objekt, hvor konstruktøren vil koble seg til tjenestene for oss. Den har også en GetOofSettings metode, som returnerer OofSettings objekt for den angitte e-postadressen : using System; using System.Web.Configuratio

  LESE
 • Importer Google-kontakter

  # krav For å importere Google(Gmail)-kontakter i ASP.NET MVC-applikasjonen, last først ned Google API-oppsett Dette vil gi følgende referanser: using Google.Contacts; using Google.GData.Client; using Google.GData.Contacts; using Google.GData.Extensions; Legg disse til den aktuelle applikasjonen.

  LESE
 • Inkludert fontressurser

  # Instantier Fontfamily fra ressurser public FontFamily Maneteke = GetResourceFontFamily(Properties.Resources.manteka); # integrasjonsmetode public static FontFamily GetResourceFontFamily(byte[] fontbytes) { PrivateFontCollection pfc = new PrivateFontCollection(); IntPtr fontMemPointer

  LESE